top of page

CUSTOMER SUCCESS PROGRAM

Adsotechin Customer Success - ohjelma on maksuton palvelumme, jonka tarkoituksena on varmistaa, että avainasiakkaamme saavat kaiken mahdollisen hyödyn Adsotech-kumppanuudestaan ja -ratkaisuistaan.

Säännöllisen ja monipuolisen yhteistyön varmistamiseksi järjestämme käyttäjien ja sidosryhmien kanssa toistuvaa yhteydenpitoa (kuukausittain, neljännesvuosittain tai kahdesti vuodessa) seuraavanlaisesti:

  • Organisaation oma käyttäjäryhmä keskustelemaan onnistumisista, haasteista ja kehitysalueista sekä jakamaan kokemuksia, ideoita ja tietoa käytöstä.

  • Molemminpuolinen tietojen päivittäminen: Preciselyn uudet tuoteominaisuudet ja kehitys sekä liiketoiminnan tai SAP-ympäristön muutokset tulevia tarpeita ja käyttöä silmälläpitäen.

  • Ohjelman ominaisuuksien esittely kehittämään käyttäjien taitoja, kannustamaan tutkimaan mahdollisuuksia ja innostamaan monipuolisempaan käyttöön.

  • Vinkkejä ja vihjeitä tueltamme.

  • Ohjelmien esittely muille liiketoiminta-alueille tunnettuuden lisäämiseksi, jotta kiinnostuneet ja mahdolliset uudet käyttäjät näkevät, mitä kaikkea ohjelmalla voi tehdä.

  • Haastattelut, käytön analysointi (lupa ja tiedot tarvitaan) ja tilastollinen analyysi pyydettäessä.

  • Tapahtumat, kohderyhmät, käyttäjäyhteisö, esimerkkitapaukset/ vierailijat esittelemässä uusia toimintatapoja.

Asiakkuusohjelmamme on suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa tukea, mahdollistamaan jatkuva oppiminen ja edistämään asiakkaidemme kehittymistä. Yhdistämällä tuen, kehitysmahdollisuudet ja neuvonnan autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteet sekä käyttämään ratkaisujamme tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Kaikki koulutuksemme on esitelty Studio Developer Training | Adsotech.com – sivulla. Opi hyödyntämään Automate Studiota monipuolisesti ja tehokkaasti kanssamme, ota yhteyttä: training@adsotech.com

bottom of page